top of page
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА-ДОГОВІР ПОЖЕРТВА
Вітаємо Вас на вебсайті БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОБАЧ ПЕРЕМОГУ» (надалі – Фонд)!

КОД ЄДРПОУ: 44812329
АДРЕСА: Київ, вул. Глибочицька, 17 
 

РЕДАКЦІЯ ВІД «17» липня 2023 року

 ​ПРО ЩО ЦЯ ОФЕРТА

Ця Публічна оферта адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб приватного права (далі іменовані «Донор або Благодійник») – відвідувачам сайту Благодійної організації «Благодійний фонд «Побач перемогу» https://www.see-the-victory.com (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією (офертою) Фонду здійснити благодійну допомогу - пожертву для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду

ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, що згодні з офертою:

- у разі перераховування коштів на рахунок Фонду (в банківській системі) або грошовий переказ через платіжну систему на сайті Фонду.

БЛАГОДІЙНИК ГАРАНТУЄ

матеріальні цінності (кошти) належать йому, здобуті на законних підставах, не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою.

УМОВИ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ:

1. Донор здійснює пожертву добровільно та безоплатно за власною ініціативою

2. Благодійна допомога – пожертва – грошові кошти (матеріальні цінності) у сумі, яка визначена Донором на його власний розсуд

3. Донор передає пожертву в безготівковій грошовій формі, переказуючи кошти на рахунок Фонду (в банківській системі) або грошовим переказом через платіжну систему на сайті Фонду (МоноБанка, QR-код від Приватбанку, інші).

4. Витрати, пов’язані зі здійсненням безготівкового переказу за реквізитами "Приватбанку", несе Донор. Витрати, пов'язані з перерахуванням коштів через термінал або за допомогою QR-коду на рахунок фонду від "Приватбанку", несе Фонд. 

5. Витрати, пов'язані з перерахуванням коштів за допомогою QR-коду на монобанку фонду, несе Донор. 

6. Фонд використовує благодійну пожертву, надану Донором, для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів його статутної діяльності.

7. Фонд може без погодження з Донором змінити цільове призначення благодійної допомоги, якщо його вказав Донор під час передачі коштів, але тільки в межах статутної діяльності Фонду

8. Благодійна допомога – пожертва поверненню Донору не підлягає

ФОНД НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

1) за будь-які збитки, заподіяні Донору в результаті неналежного використання Донором сайту Фонду та /або платіжних систем;
3) за збитки, що виникли не з вини Фонду, а через несанкціоноване використання третіми особами ідентифікаційних даних Донора.


Ми впевнені, що усі спори, що прямо або опосередковано виникають у зв'язку з наданням благодійної пожертви, вирішуються шляхом переговорів між Фондом та Донором. Якщо переговори не дають компромісний результат, то спір вирішується в суді
 

ДОНОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

за достовірність інформації, яку він зазначає при здійснення благодійної допомоги - пожертви.

 

СТРОК ДІЙ ОФЕРТИ

1. Ця оферма діє з моменту передачі благодійної пожертви на рахунок Фонду і до моменту припинення діяльності Фонду або до моменту припинення дії оферти за ініціативою Фонду

2. Оферта діє на всій території України (окрім тимчасово окупованої частини території: частини Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим).           

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ, що:
1. Фонд може використати 
частину благодійної пожертви Донора на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

2. Ця оферта може бути зміненою /доповненою за ініціативою Фонду в односторонньому порядку. Усі зміни будуть розміщені на вебсайті Фонду і це вважається належним інформуванням Донора та інших осіб

3. Фонд може публікувати на своєму сайті фінансові звіти про використання пожертви

4. Донор підтверджує добровільну передачу Фонду своїх персональних даних, що стали відомі Фонду в зв’язку з укладанням цієї оферти. Зміст і склад персональних даних визначається як будь-які надані добровільно Фонду дані при встановленні, зміні та/або виконанні договірних відносин.

МИ МОЖЕМО РОЗКРИТИ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ:
1) за офіційним законним запитом державних органів або відповідно до вимог закону в іншому випадку;

2) на запит третім особам, які надають послуги із забезпечення роботи Сайту. Такі особи зобов'язані не розголошувати Ваші персональні дані та використовувати їх лише для надання послуг;

3) для досягнення цілі, для якої ви їх надаєте;

4) для захисту прав фонду, наших клієнтів та інших осіб.

 У всіх інших випадках розкриваємо інформацію тільки за вашою згодою.

ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Усі права інтелектуальної власності на матеріали, розміщені на сайті Фонду належать Фонду, якщо не вказано інше. У матеріалах сайту Фонд може використовувати на законних підставах об’єкти права інтелектуальної власності третіх осіб (фото, відео тощо).

bottom of page